Stöd till förereningen ges bäst genom att t.ex. bidra med material till våra aktiviteter, eller om du besitter en speciell kunskap som du tror kan vara till värde för oss eller något av våra självständiga projekt. 

Skriv gärna till oss på aktivgemenskap@gmail.com om du tror att du kan bidra till oss.